Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Galfarm Sp. z o.o. powstało w 1994 roku. Oferta firmy wypełniała lukę na krajowym rynku farmaceutycznym w zakresie surowców przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych.

Oferta obejmuje ponad 90 pozycji wśród których są substancje aktywne i pomocnicze, podłoża maściowe, oleje, nalewki roślinne i inne.

Celem firmy stało się zaspokojenie potrzeb polskich farmaceutów poszukujących wysokiej jakości substancji do receptury aptecznej.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom aptekarzy nieustannie poszerzamy asortyment oferowanej receptury aptecznej, pamiętając iż jakość produktów jest wartością nadrzędną.

Firma w oparciu o Zezwolenia wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego prowadzi hurtownię farmaceutyczną. Posiada także Zezwolenie na Wytwarzanie Produktu Leczniczego w oparciu o które odbywa się produkcja substancji leczniczych.

  • Wytwarzanie surowców używanych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych odbywa się w ramach umowy kontraktowej z zakładem wytwórczym spełniającym wymogi Dobrej Praktyki Wytwarzania. Konfekcja odbywa się zgodnie z wymogami GMP w oparciu o substancje najwyższej jakości.
  • Jakość surowców potwierdzana jest każdorazową analizą w zakresie spełniania wymogów zawartych w monografii farmakopei europejskiej lub polskiej; właściwości fizyczne surowców dostosowane są do oczekiwań farmaceuty.
  • Opakowania dostosowane są do wymogów przechowywania każdej substancji i zapewniają jakościową trwałość, wygodę i bezpieczeństwo stosowania.
  • Wielkość (gramatura) wytwarzanych surowców jest dostosowana do oczekiwań i wymagań odbiorcy.

PPH Galfarm Sp. z o.o.
ul.Przemysłowa 12
30-701 Kraków
www.galfarm.com.pl