dr n. med., mgr farm.

Natasza Balcer-Dymel

Dr Natasza Balcer-Dymel jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2012 roku posiada tytuł doktora nauk medycznych w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Katedry Kardiologii, na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego. W 2014 ukończyła Studium Podyplomowe Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego przy Katedrze Bromatologii, na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autorka wielu artykułów naukowych i prac poglądowych, nauczycielka akademicka i czynna zawodowo farmaceutka.

Doświadczona farmaceutka szpitalna z udokumentowaną historią pracy w branży farmaceutycznej. Specjalista w dziedzinie farmacji, onkologii, hematologii, dobrej praktyki klinicznej (GCP) i nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Pracownik służby zdrowia, specjalistka ds. żywienia specjalizująca się w żywieniu człowieka oraz żywieniu medycznym.